Consiliul de Administraţie al Obştei Moşnenilor Arefeni convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în data de 16.03.2014, ora 13, la Căminul Cultural Arefu, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Situaţia financiară a anului 2013 –Bilanţul contabil şi Contul de Profit şi Pierderi.
  2. Raportul comisiei de cenzori privind controlul şi verificarea gestiunii Obştei.
  3. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.
  4. Diverse.

 

Intrarea în sală se face pe baza buletinului / carţii de identitate, iar procurile ce vor fi conform cu statutul se înregistrează la sediul Obştei cu 2, 3 zile înainte de şedintă.

Preşedinte C.A.,

Teh. A. Bostan